Rozhodnutí NS

26 Nd 295/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:26 Nd 295/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.295.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 295/2018-182


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci pozůstalosti po V. P., nar. XY, posledně bytem v XY, zemřelé 17. ledna 2014, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 0 D 82/2014, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 0 D 82/2014 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu dědiček zůstavitelky L. Z. a R. D., kterému nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu