Rozhodnutí NS

29 Cdo 628/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/30/2018
Spisová značka:29 Cdo 628/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.628.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Ustanovení zástupce
Dovolání
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 628/2018-150


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, proti žalované M. S., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 49/2016, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 2017, č. j. 5 Cmo 289/2017-133, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16. října 2017, č. j. 5 Cmo 289/2017-133, k odvolání žalované potvrdil usnesení ze dne 8. srpna 2017, č. j. 30 Cm 49/2016-121, jímž Městský soud v Praze zamítl návrh žalované na ustanovení zástupce „z řad advokátů“.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), když proti usnesení, kterým odvolací soud rozhodl o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, není dovolání objektivně přípustné [§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.].

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 8. 2018


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu