Rozhodnutí NS

26 Cdo 2246/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/04/2018
Spisová značka:26 Cdo 2246/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2246.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 241 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2246/2018-35
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci navrhovatele K. V., Z., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 16 Nc 24/2017, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. června 2017, č. j. 19 Co 989/2017-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

  II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  Odůvodnění:

  Navrhovatel napadl dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci (soud prvního stupně) ze dne 9. 5. 2017, č. j. 16 Nc 24/2017-6, kterým odmítl jeho podání ze dne 5. 4. 2017, neboť ve stanovené lhůtě neodstranil vady podání [§ 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“], pro něž nelze v řízení pokračovat, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

  Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil, neboť dovolatel - jehož žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení soud zamítl (usnesení soudu prvního stupně ze dne 11. 10. 2017, č. j. 16 Nc 24/2017-25) - ačkoli byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. 11. 2017, č. j. 16 Nc 24/2017-27, vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 4. 9. 2018


  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu