Rozhodnutí NS

21 Cdo 1114/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:21 Cdo 1114/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.1114.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1114/2019-178


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce J. M., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Okresnímu soudu v Příbrami se sídlem v Příbrami III, Milínská č. 167, IČO 00024597, za niž jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2 – Novém Městě, Rašínovo nábřeží č. 390/42, o 486 732 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 18 C 123/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2018 č. j. 23 Co 68/2016-150, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018 č. j. 23 Co 68/2016-150. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 14 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že dovolatel dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2019 č. j. 21 Cdo 1114/2019-174, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018 č. j. 23 Co 68/2016-150 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 5. 2019

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu