Rozhodnutí NS

24 Cdo 3119/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2019
Spisová značka:24 Cdo 3119/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3119.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3119/2019-376


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy ve věci žalobce V. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Lidická č. 613, proti žalovaným 1) R. B., narozenému XY, bytem XY, a 2) A. B., narozené XY, bytem XY, oběma zastoupeným Mgr. Davidem Troszokem, advokátem se sídlem v Třinci, Husova č. 401, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu
ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 146/2015, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2019, č. j. 11 Co 360/2018-302, ve znění opravného usnesení ze dne 1. července 2019, č. j. 11 Co 360/2018-333, a o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku, takto:Vykonatelnost výroků II., III., IV. a V. rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2019, č. j. 11 Co 360/2018-302, ve znění opravného usnesení ze dne 1. července 2019, č. j. 11 Co 360/2018-333, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem (exekucí) napadených výroků rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.4.2019, č. j. 11 Co 360/2018-302, ve znění opravného usnesení ze dne 1.7.2019, č. j. 11 Co 360/2018-333, by dovolatelům hrozila závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o.s.ř. odložil vykonatelnost výroků II., III., IV. a V. tohoto rozsudku (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání směřujícím proti rozhodnutí ve věci samé).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2019

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu