Rozhodnutí NS

21 Cdo 1654/2013

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/25/2015
Spisová značka:21 Cdo 1654/2013
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1654.2013.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Pracovněprávní vztahy
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1654/2013U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce F. N., zastoupeného JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23, proti žalované ARRIVA PRAHA s.r.o., se sídlem v Praze 10, U Seřadiště č. 9, IČO 267 30 448, zastoupené Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, o zaplacení 11.680,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 52/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2013 č.j. 23 Co 536/2012-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.723,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Věry Bognárové, advokátky se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.2.2013 č.j. 23 Co 536/2012-39 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu