Rozhodnutí NS

24 Cdo 684/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Spisová značka:24 Cdo 684/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.684.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 684/2019-583


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou ve věci posuzované I. L., narozené XY, bytem XY, zastoupené opatrovníkem J. L., narozeným XY, bytem XY a opatrovnicí pro řízení Městskou částí Praha 4, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 2059/80b, o svéprávnosti a opatrovnictví posuzované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 210/2011, o dovolání posuzované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2017, č. j. 15 Co 12/2017-529, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky (dále již „dovolací soud“) řízení o dovolání posuzované (dále již „dovolatelka“) proti v záhlaví uvedenému rozsudku, ve smyslu § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil. Dovolatelka podala dovolání sama. Dovolatelka byla za uvedené procesní situace zákonu odpovídajícím způsobem (soudem prvního stupně) vyzvána, aby odstranila nedostatek povinného zastoupení v tomto dovolacím řízení, přesto však ke zjednání nápravy nedošlo, takže nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 241 o. s. ř., pročež v tomto dovolacím řízení nelze dále pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 3. 2019


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu