Rozhodnutí NS

20 Cdo 1288/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:20 Cdo 1288/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1288.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1288/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v exekuční věci oprávněného M. C., bytem XY, identifikační číslo osoby XY, proti povinné J. P., narozené XY, bytem XY, pro 6 125 Kč, vedené u soudního exekutora JUDr. Stanislava Pazderky, Exekutorský úřad Písek pod sp. zn. 117 EX 1862/17, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2018, č. j. 72 Co 322/2018-64, takto:

        Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Soudní exekutor usnesením ze dne 18. 6. 2018, č. j. 117 EX 1862/17-48, zamítl návrh povinné na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce. Odvolací soud usnesením ze dne 18. 9. 2018, č. j. 72 Co 322/2018-64, usnesení soudního exekutora změnil tak, že řízení o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce povinné zastavil. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a na ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. i), j) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 věta druhá část věty za středníkem o. s. ř.); soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud rozhodoval o návrhu na osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř., se neplatí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 5784/2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu