Rozhodnutí NS

33 ICdo 45/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/28/2018
Spisová značka:33 ICdo 45/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ICDO.45.2017.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Smlouva o úvěru
Smlouva spotřebitelská
Smluvní pokuta
Ochrana spotřebitele
Dotčené předpisy:§ 544 obč. zák.
§ 55 obč. zák.
§ 56 obč. zák.
Kategorie rozhodnutí:C
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.