Rozhodnutí NS

30 Cdo 1448/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/18/2019
Spisová značka:30 Cdo 1448/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1448.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1448/2019-294


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce L. P., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 800 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 458/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2018, č. j. 54 Co 119/2018-261, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 4 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 2. 2018, č. j. 19 C 458/2013-247, ve znění usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 5. 2018, č. j. 19 C 458/2013-256, zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1992 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I odvolacího soudu) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 23. 5. 2019 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 6. 2019


Mgr. Tomáš Mottl
pověřený člen senátu