Rozhodnutí NS

11 Tcu 39/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:11 Tcu 39/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.39.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 39/2019-58

USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal dne 30. 5. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky Z. B., nar. XY a J. Š., nar. XY, rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf, Spolková republika Německo, ze dne 24. 9. 2015, sp. zn. 3 Ls 21 Js 3079/15, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf, Spolková republika Německo, ze dne 24. 9. 2015, sp. zn. 3 Ls 21 Js 3079/15, který ohledně Z. B. nabyl právní moci dne 10. 3. 2016 a ohledně J. Š. dne 8. 3. 2016, byl Z. B. uznán vinným trestnými činy krádeže v 11 případech, z toho jednou ve vícečinném souběhu s úmyslnou jízdou bez řidičského oprávnění a pokusem trestného činu krádeže ve 3 případech, J. Š. pak trestnými činy krádeže v 11 případech, pokusem trestného činu krádeže ve 3 případech, úmyslnou jízdou bez řidičského oprávnění a odporem proti vykonavatelům, podle německého trestního zákona. Za to byli odsouzeni k nepodmíněným úhrnným trestům odnětí svobody, a to Z. B. v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců a J. Š. v trvání 3 (tří) roků a 10 (deseti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzení Z. B. a J. Š. dopustili trestné činnosti skutky níže popsanými v podstatě tím, že:

Z. B. sám:

1) v době od 23.00 hod. dne 16. 3. 2015 do 5.45 hod. dne 17. 3. 2015, pravděpodobně dne 17. 3. 2015 kolem 3.00 hod. vnikl Z. B. na terasu bytu poškozeného A. S., nacházejícího se v přízemí objektu F., H., kde z kabátu odloženého v šatně bezprostředně vedle dveří na terasu odcizil peněženku obsahující 150 euro v hotovosti, EC kartu, kartičku zdravotního pojištění, občanský průkaz, řidičský průkaz a dále klíč od domu poškozeného, jakož i krabičku s hotovostí ve výši minimálně 40 euro,

2) ve stejné době, pravděpodobně však 17. 3. 2015 krátce po 3.00 hod. pomocí klíče od vozidla nalezeného rovněž v kabátu poškozeného S. odcizil osobní automobil Porsche Cayenne zaparkovaný v oblasti F. O. v H., reg. zn. XY poškozeného G. P. v hodnotě cca 23.000 euro, v úmyslu jej používat, a ačkoliv si byl vědom, že nemá řidičské oprávnění, jel po veřejných komunikacích v městské oblasti H. k parkovišti u U., S. Protože nevěnoval nutnou pozornost silničnímu provozu a nedbal náležité opatrnosti, narazil osobním vozem na větší kámen sloužící jako ohraničení parkoviště, čímž došlo k poškození vozidla, na kterém vznikla škoda ve výši cca 18.000 euro.

Z. B. a J. Š. společně:

v blíže nezjištěné době, nejpozději však odpoledne dne 8. 4. 2015 po vzájemné dohodě a v úmyslu páchat trestnou činnost - krádeže, přijeli oba odsouzení osobním automobilem Hyundai, české reg. zn. XY J. Š. z České republiky do Spolkové republiky Německo. Zatímco J. Š. zůstával během činů ve vozidle, které sloužilo také k odvozu odcizených předmětů, vydal se Z. B. k níže uvedeným objektům v úmyslu v těchto odcizit vhodné hodnotné předměty, přičemž:

3)
a) dne 8. 4. 2015 v době od 17.15 hod. do 18.45 hod. vnikl otevřenými vraty garáže náležící k objektu T., W., místní část K., poškozené S. D., odkud odcizil dálkový ovladač ke garážovým vratům visícím na stěně v hodnotě cca 100 euro,

b) následně dne 9. 4. 2015 v době od 0.15 hod. do 5.45 hod. otevřel pomocí předtím odcizeného dálkového ovládání zavřená garážová vrata shora uvedeného objektu a z garáže odcizil poškozené S. D. odcizil horské kolo Dynamics v hodnotě 500 euro,

4) dne 8. 4. 2015 před 19.45 hod. dále z neuzamčené garáže objektu L., W., místní část K., horské kolo Ghost poškozené B. B. v hodnotě 700 euro,

5) v době od 18.15 hod. dne 8. 4. 2015 do 5.30 hod. dne 9. 4. 2018 násilím vnikl do osobního automobilu VW zaparkovaného v otevřené garáži objektu B., W., místní část K., reg. zn. XY, poškozeného J. S. tak, že rozbil zadní pravé boční sklo vozidla, odkud odcizil CD rádio zn. Pioneer v hodnotě 200 euro a způsobil též věcnou škodu ve výši cca 1.000 euro,

6)
dále dne 9. 4. 2015 kolem 6.25 hod. vnikl do neuzamčeného osobního automobilu Peugot zaparkovaného v parkovacím přístřešku objektu L., W., místní část K., reg. zn. XY, poškozené S. M., kde prohledal přihrádku v palubní desce. Protože byl přitom vyrušen svědkyní Ch. H., utekl bez kořisti, když svým jednáním způsobil též věcnou škodu přes 300 euro,

7) v době od 8. 4. 2015 14.00 hod. do 9. 4. 2015 5.30 hod. se Z. B. vloupal do osobního automobilu Citröen zaparkovaného v parkovacím přístřešku objektu T., W., místní část K., reg. zn. XY, poškozené S. H. tak, že rozbil sklo ve dveřích řidiče a následně z vozidla odcizil dvě tašky po 25 CD v hodnotě přibližně 240 euro. Na vozidle vznikla též věcná škoda ve výši 315,96 euro,

8) v době od 16.00 hod. dne 8. 4. 2015 do 11.10 hod. dne 9. 4. 2015, vnikl do osobního automobilu Mercedes, reg. zn. XY, poškozeného T. S., zaparkovaného ve volně přístupné garáži objektu B., W., místní část K., tak že rozbil zadní levé boční okno, poté otevřel dveře u řidiče a vozidlo prohledal, aniž by našel věci vhodné k odcizení. Poškozením vznikla na vozidle věcná škoda ve výši 1419,98 euro,

9) v době od 8. 4. 2015, 23.00 hod. do 9. 4. 2015, 8.00 hod. vnikl do přístavku dvojgaráže objektu v P.-S.-S., W., poškozeného R. Z. tak, že násilím vytlačil jedny z uzavřených garážových vrat a odcizil odtud krbové hodiny, dva cínové džbány, šest cínových talířů, dvanáct stříbrných lžiček, dva mobilní telefony značky Samsung a Sony, cyklistické brýle a závodní silniční kolo značky Kuota v celkové hodnotě cca 4.600 euro,

10) dne 10. 4. 2015 v době od 3.30 hod. do 5.30 hod. vnikl neuzamčenými vedlejšími vchodovými dveřmi do objektu M., W. Zde prohledal byt manželů S. a M. K., kteří zde tou dobou spali a k jejich škodě odcizil dvě červené schránky na peníze s celkem 1.000 euro válečky peněz na vracení, tři kasírky s hotovostí 1.000 euro, dámské náramkové hodinky Ingersoll v hodnotě 350 euro, mobilní telefon Apple iPhone 5C, peněženku s EC kartou, kreditní kartou, řidičským průkazem, občanským průkazem a hotovostí ve výši 35 euro, z bundy poškozené S. K. dalších 15 euro v hotovosti, brilianty posázený zlatý snubní prsten v hodnotě 1.500 euro, několik klíčů k domovním dveřím, obchodu a obecnímu sálu. Celkem tak na odcizených věcech ke škodě poškozených vznikla škoda ve výši 5034,78 euro. Dále odcizil ze sklepa zde uložený klíč poškozeného T. K. k jeho osobnímu automobilu BMW, reg. zn. XY v hodnotě 20 euro,

11) dne 10. 4. 2015 od 3.30 hod. do 5.30 hod. otevřel neuzamčenou posuvnou bránu k vedlejšímu objektu poškozeného J. K. v M., W., odkud odcizil dvě akuvrtačky Bosch, dvě sady nástrčných klíčů, laserovou vodováhu, ruční kotoučovou pilu, závitořez, sadu vrtáků do kamene, tři další sady vrtáků a dva prázdné kufry pro akušroubovák AEG a Bosch v celkové hodnotě 200 euro,

12) v době od 9. 4. 2015, 23.30 hod. do 10. 4. 2015, 6.45 hod., pravděpodobně dne 10. 4. 2015 krátce před 6.45 hod. se vloupal do osobního automobilu VW, reg. zn. XY, zaparkovaného před městským hřbitovem ve W. na křižovatce ulic G./U.-S.-S., poškozené S. B. tak, že rozbil zadní pravé boční okno a následně prohledal kabelku poškozené nacházející se ve vozidle, ve které však nenašel nic vhodného k odcizení. Tímto jednáním způsobil na vozidle věcnou škodu ve výši 80,65 euro,

13) v době od 9. 4. 2015, 23.30 hod. do 10. 4. 2015, 6.45 hod., pravděpodobně dne 10. 4. 2015 krátce před 6.45 hod. se Z. B. dále vloupal v blízkosti osobního automobilu poškozené B. do osobního automobilu Toyota Aygo, registrační zn. XY, zaparkovaného před objektem A. S., W., poškozeného L. W. tak, že rozbil zadní pravé boční okno a z vozidla odcizil autorádio Sony s dálkovým ovládáním, USB flash disk a iPod v celkové hodnotě 150 euro. Na vozidle pak vznikla věcná škoda ve výši 270,58 euro. Dne 10. 4. 2015 kolem 7.00 hod. byl Z. B. zadržen přivolanými policisty v bezprostřední blízkosti místa činu v osobním automobilu odsouzeného J. Š., ve kterém se nacházela většina kořisti ze shora uvedených případů, zatímco J. Š. při příjezdu policie z vozidla utekl, schovával se a večer dne 10. 4. 2015 odjel vozem taxi do České republiky.

J. Š. sám:

14) dne 13. 4. 2015 v době od 6.00 hod. do 15.00 hod. odcizil poškozené S. R. skútr zn. Jack Fox uzamčený a zaparkovaný v D.-K.-S. ve W. v blízkosti zdejšího podjezdu pro jízdní kola, reg. zn. XY, v hodnotě 400 euro poté, co překonal zámek na řídítkách,

15)
téhož dne v době od 12.30 hod. do 16.00 hod. odcizil z ložné plochy Transporteru zaparkovaného před objektem G. S., W., reg. zn. XY, firmy H. B., B., černý kufr, v němž se nacházely dvě úhlové brusky zn. XY v hodnotě 235 euro,

16) dne 13. 4. 2015 ve Spolkové republice Německo jel se svým osobním automobilem Chrysler Gran Voyager, české reg. zn. XY, po veřejných komunikacích, a sice z České republiky do W., na území města W. a následně po B22 až k parkovišti u W., ačkoliv si byl vědom, že nevlastní řidičské oprávnění k řízení,

17) protože po svém zatčení, kdy vzhledem k jeho chování a skutečnosti, že se v jeho osobním voze nacházely látky, jež byly očividně omamné prostředky a jednorázová injekční stříkačka, přičemž budil podezření, že je pod vlivem drog, byl u něj soudkyní Obvodového soudu Weiden i.d. OPf. dne 13. 4. 2015 kolem 20.30 hod. nařízen odběr krve. Tomuto odběru krve, který byl proveden v nemocnici S., S. S., se odsouzený snažil neúspěšně zabránit tím, že kolem sebe bil rukama a snažil se zasahujícím policistům L., T., W. a M. vytrhnout.


Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzení Z. B. a J. Š. jsou občany České republiky, byli odsouzeni cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (krádeže podle § 205 tr. zákoníku, pokusu trestného činu krádeže podle § 21 tr. zákoníku k § 205 tr. zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku a v případě J. Š. též trestného činu násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení Z. B. a J. Š. se opakovaně dopouštěli majetkové trestné činnosti, kterou si chtěli opatřovat nejen přechodný zdroj příjmů, a kterou způsobili vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jejich jednání je zvyšována i tím, že se tohoto dopouštěli ve spolupachatelství, přičemž se jednalo o velké množství útoků, přičemž J. Š. rovněž užil násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu veřejné moci. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že oba byli již v minulosti pro majetkovou trestnou činnosti odsouzeni v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že oběma odsouzeným byly uloženy citelné nepodmíněné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedená odsouzení Z. B. a J. Š. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. 5. 2019JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu