Rozhodnutí NS

25 Cdo 323/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:25 Cdo 323/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.323.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Náklady řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 323/2019-601


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobce: Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem úřadu Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, proti žalovanému: D. M., narozený XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Magdou Rothovou, advokátkou se sídlem Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8, o 1.294.790,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 124 C 16/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 17. 9. 2018, č. j. 18 Co 458/2016-582, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručně odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 17. 9. 2018, č. j. 18 Co 458/2016-582, změnil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 5. 2016, č. j. 124 C 16/2012-515, v odvoláním napadeném vyhovujícím výroku II tak, že zamítl žalobu na zaplacení 1.294.790,85 Kč s příslušenstvím a nepřiznal žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení podal žalovaný dovolání, o němž Nejvyšší soud vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti takovémuto rozhodnutí, je dovolání žalovaného nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 3. 2019

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu