Rozhodnutí NS

30 Cdo 4183/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:30 Cdo 4183/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.4183.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/28/2019
I.ÚS 718/19
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4183/2018-176

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 4/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2018, č. j. 55 Co 182/2018-168, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem uvedeným v záhlaví potvrdil rozsudek Obvodního sodu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 6. 9. 2017, č. j. 22 C 4/2016-134, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 1 500 000 Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 14. 11. 2018, č. j. 30 Cdo 4183/2018-176, žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku, který činí 14 000 Kč.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 14. 9. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. d) sazebníku poplatků 14 000 Kč.

Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2018, č. j. 30 Cdo 4183/2018-176, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému rozsudku podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu