Rozhodnutí NS

27 Cdo 5081/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2018
Spisová značka:27 Cdo 5081/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5081.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/15/2019
III.ÚS 923/19
JUDr. Jiří Zemánek
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 5081/2017-373


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci oprávněného města Sobotka, se sídlem v Sobotce, Boleslavská 440, PSČ 507 43, identifikační číslo osoby 00272124, proti povinné A. H., narozené XY, bytem XY, o 5.029,40 Kč s příslušenstvím, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané povinnou proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 8. 2004, č. j. 25 Co 308/2004-68, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 6 C 27/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 2007, č. j. 25 Co 226/2007-74, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 13. 3. 2006, č. j. 6 C 27/2005-29, zamítl žalobu povinné pro zmatečnost, směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 8. 2004, č. j. 25 Co 308/2004-68 (z důvodu nepřípustnosti tohoto mimořádného opravného prostředku), a rozhodl o nákladech řízení.

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem či doložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání.

Usneseními ze dne 27. 2. 2008, č. j. 6 C 27/2005-83, ze dne 1. 7. 2009, č. j. 6 C 27/2005-160, a ze dne 8. 6. 2010, č. j. 6 C 27/2005-215, doručenými dovolatelce dne 19. 3. 2008, resp. dne 14. 7. 2009, a dne 14. 6. 2010, vyzval soud prvního stupně dovolatelku, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání a poučil ji o tom, že nepředloží-li soudu dovolání sepsané advokátem, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Přes opakované výzvy soudu dovolatelka do současné doby neodstranila nedostatek povinného zastoupení advokátem.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále jen „o. s. ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 12. 2018


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu