Rozhodnutí NS

20 Cdo 75/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:20 Cdo 75/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.75.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
5

20 Cdo 75/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Zaclypso s.r.o. se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 1332/23, identifikační číslo osoby 01807901, proti povinnému R. Š., narozenému XY, bytem XY, pro 38 340 Kč s přísl., vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno – město, pod sp. zn. 30 EX 1273/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. února 2018, č. j. 23 Co 32/2018-210, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. února 2018, č. j. 23 Co 32/2018-210.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) 4 000 Kč.

Povinný dosud k výzvě Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 75/2019, soudní poplatek za podané dovolání nezaplatil, a to ani do doby, v níž on sám uvedl, že soudní poplatek z dovolání zaplatí (do 20. 3. 2019).

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. února 2018, č. j. 23 Co 32/2018-210, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 3. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu