Rozhodnutí NS

26 Cdo 3582/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:26 Cdo 3582/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3582.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3582/2018-55
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v exekuční věci oprávněné městské části Praha 1, IČO: 00063410, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 681/18, proti povinné M. A. M., P., vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 10/2017, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2017, č. j. 30 Co 258/2017-20, takto:


I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Povinná nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze (soud odvolací) ze dne 27. 7. 2017, č. j. 30 Co 258/2017-20, kterým odvolací soud odmítl odvolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 4. 2017, č. j. 34 E 10/2017-11, o nařízení výkonu rozhodnutí podle § 254 odst. 5 o. s. ř. proto, že povinná neuvedla žádné skutečnosti, jež jsou rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 6. 2018, č. j. 34 E 10/2017-48) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. 10. 2018

Mgr. Lucie Jackwerthová
pověřená členka senátu