Rozhodnutí NS

21 Cdo 3770/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:21 Cdo 3770/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3770.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 237 o. s. ř.
§ 221 odst. 2 o. s. ř.
§ 241a odst. 1 o. s. ř.
§ 242 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/25/2019
II. ÚS 2740/18
JUDr. Vladimír Sládeček
zrušeno
05/21/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3770/2018-288


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce M. U., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Soňou Šamalovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 37/24, proti žalovanému UNIPETROL RPA, s. r. o. se sídlem v Litvínově, Záluží č. 1, IČO 27597075, zastoupenému Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty č. 3163/28, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 33 C 708/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. dubna 2018, č. j. 10 Co 185/2017-262, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 24. 4. 2018, č. j. 10 Co 185/2017-262, rozhodl, že rozsudek okresního soudu [Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 9. 2016, č. j. 33 C 708/2009-179, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 12. 2016, č. j. 33 C 708/2009-194, jímž bylo určeno, že skončení pracovního poměru, které dal žalovaný žalobci dopisem ze dne 13. 7. 2009, nazvaným „Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb.)“, je neplatné, a rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 11.800,- Kč k rukám „zástupkyně“ žalobce] se zrušuje a věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení (výrok I.) a že v dalším řízení věc projedná a rozhodne jiný senát okresního soudu (výrok II.).

Dovolání žalobce proti výroku II. usnesení odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesení, jímž bylo [v návaznosti na výrok I. o zrušení rozsudku soudu prvního stupně a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení - § 219a odst. 1 písm. a), § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] rozhodnuto, že v dalším řízení věc projedná a rozhodne jiný senát okresního soudu (§ 221 odst. 2 o. s. ř.), není – samo o sobě – rozhodnutím, kterým se odvolací řízení končí.

Přípustnost dovolání nemohou založit ani žalobcem namítané vady řízení ve vztahu k výroku II. usnesení odvolacího soudu a tvrzení o jeho nepřezkoumatelnosti, neboť vada řízení, která by mohla mít – kdyby byla důvodná – za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, není dovolacím důvodem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. K vadám řízení, které by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, může dovolací soud přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce proti výroku II. usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Protože se tímto rozhodnutím řízení nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 11. 2018

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu