Rozhodnutí NS

20 Cdo 4435/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:20 Cdo 4435/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4435.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4435/2018-56


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti povinné E. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Kristýnou Polcarovou, advokátkou se sídlem v Rokycanech, Malé náměstí č. 98, pro 131 319 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 10 EXE 728/2017, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. srpna 2018, č. j. 15 Co 188/2018-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Povinná podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. srpna 2018, č. j. 15 Co 188/2018-64.

Podáním dovolání povinné vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) 4 000 Kč.

Povinná dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2018, č. j. 20 Cdo 4435/2018-52.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. srpna 2018, č. j. 15 Co 188/2018-64, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. 1. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu