Rozhodnutí NS

33 Cdo 1793/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/26/2019
Spisová značka:33 Cdo 1793/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.1793.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 1793/2019-354


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. S., bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Fuchsem, advokátem se sídlem v Praze 7, Osadní 324/12, proti žalované AirsoftGuns s.r.o., se sídlem v Ústí nad Orlicí, Nádražní 540 (identifikační číslo osoby 274 60 681), o 12.500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 7 C 135/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 13. 2. 2019, č.j. 18 Co 431/2018-336, t a k t o:

        I. Dovolání se odmítá.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 13. 2. 2019, č.j. 18 Co 431/2018-336, (mimo jiné) rozhodl, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před okresním soudem ani právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.“

Rozhodnutí odvolacího soudu ve shora uvedeném rozsahu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 238 odst. 1 písm. h/ o.s.ř. není dovolání proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení přípustné.

Nejvyšší soud proto nepřípustné dovolání podle § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 6. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu