Rozhodnutí NS

26 Cdo 624/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/06/2018
Spisová značka:26 Cdo 624/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.624.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 624/2018-476
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek bytového domu XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného JUDr. Hanou Klusáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní 326/11, proti žalované Moravské stavební unii – MSU s. r. o., se sídlem v Brně, Dolní Heršpice, Jižní náměstí 7/7, IČO 48529303, zastoupené JUDr. Oktaviánem Kociánem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 838/6, o odstranění vad, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 208/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. září 2017, č. j. 27 Co 161/2016-437, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  Odůvodnění:

  Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 9. 2017, č. j. 27 Co 161/2016-437, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 6. 12. 2018

  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu