Rozhodnutí NS

24 Cdo 3131/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:24 Cdo 3131/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3131.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3131/2018-160


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci posuzované M. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené opatrovnicí A. B., advokátkou se sídlem v Praze 3, Ondříčkova č. 1244/15, za účasti navrhovatele Z. T., narozeného XY, bytem XY, a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7, se sídlem v Praze 1, nábřeží Edvarda Beneše č. 627/3, o omezení svéprávnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod. sp. zn. 43 Nc 1607/2013, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2017 č. j. 25 Co 144/2017-109, takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

  Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

  Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatete proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2017 č. j. 25 Co 144/2017-109 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil (ani poté, co k tomu byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 3. 2018 č. j. 43 Nc 1607/2013-144 vyzván) podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 30. 4. 2019


  JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
  předseda senátu