Rozhodnutí NS

26 Cdo 484/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/18/2019
Spisová značka:26 Cdo 484/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.484.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 484/2019-78


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobkyně PKH Development s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kolocova 727/39, IČO 01567691, zastoupené Mgr. Michalem Čerňanským, advokátem se sídlem v Praze 5, Radlická 2000/3, proti žalované P. H., narozené XY, bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 53/2018, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2018, č. j. 30 Co 285/2018-60, t a k t o :

   I. Dovolání se odmítá.

   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
   S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

   Krajský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 30 Co 285/2018-60, potvrdil usnesení Okresního soudu v Příbrami (soud prvního stupně) ze dne 30. 7. 2018, č. j. 14 C 53/2018-45, kterým žalované nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení (v němž napadla rozsudek soudu prvního stupně ze dne 11. 4. 2018, č. j. 14 C 53/2018-31).

   Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná podáním, jež je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“) dovoláním. Dovolání však není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř., neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku.

   Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

   Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

   P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

   V Brně dne 18. 3. 2019


   JUDr. Jitka Dýšková
   předsedkyně senátu