Zřízení Nejvyššího soudu a jeho činnost do roku 1938

Nejvyšší soud byl zřízen Národním výborem československým zákonem č. 5 dne 2. listopadu 1918. Dne 4. listopadu 1918 vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého. Rozhodovací činnost nově zřízeného Nejvyššího soudu samostatného stát 

Nejvyšší soud v letech 1939 - 1989

Na právní dualismus, který trval po celé období první republiky, navázalo období II. světové války, kdy se vznikem Slovenského státu bylo v roce 1939 na slovenském území vytvořeno vlastní soudnictví. Organizace soudnictví na území Čech a Moravy se přitom formálně  

Předsedové Nejvyššího soudu v letech 1918 až 1989

Augustin Popelka, Vladimír Fajnor, Theodor Nussbaum, Ivan Dérer, Igor Daxner, Josef Urválek, Josef Litera, Otomar Boček, Vojtěch Přichystal, Josef Ondřej _______________________________________________________________________________________________________________ 

Nejvyšší soud po roce 1989

Novodobá polistopadová historie Nejvyššího soudu se odvíjí především od ledna 1990, kdy se jeho předsedou stal JUDr. Otakar Motejl ___________________________ Soudcem Nejvyššího soudu byl již v letech 1968 až 1970, avšak s nástupem normalizace musel tehdy br 

Předsedové a předsedkyně Nejvyššího soudu po roce 1989

JUDr. Otakar Motejl (*1932, †2010), JUDr. Eliška Wagnerová (*1948), Ph.D., JUDr. Iva Brožová (*1951), Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (*1953 _____________ ______________________________________________________________________________________________________________