Informace podle čl. 13 GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NEJVYŠŠÍM SOUDU
I. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
II. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů a pro jaké úkoly je jmenován?