Boj proti korupci

Odkazy obsahují dokumenty Nejvyššího soudu s protikorupční tématikou.
Interní protikorupční program

Aktualizace seznamu poradců 1. pololetí 2018 Nejvyšší soud
Aktualizace seznamu poradců 2.pololetí 2017 Nejvyšší soud
Aktualizace seznamu poradců 1.pololetí 2017 Nejvyšší soud