Anketa: Co říkáte na návrh přidělovat soudcům případy pomocí elektronického generátoru?

Elektronický generátor přidělování věcí by měl podle Ministerstva spravedlnosti vyloučit z přidělování lidský faktor a zajistit náhodnost výběru soudního oddělení, jemuž věc připadne. Právě to je jedna z věcí, kterou soudci na plánované změně kritizují – počítač nebude schopen vypořádat se s různými nepravidelnostmi. Podle vyjádření soudních funkcionářů pro Českou justici navíc není jasné, proč by se měl zavádět nový systém, když stávající systém funguje prakticky bez problémů. Zástupci justice se nejvíce obávají technického provedení celého systému. 

Nejvyšší soud ČR k osobnímu doručování výpovědi a odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem

Webové stránky www.epravo.cz se zaměřily na osobní doručení výpovědi v souvislosti s případem projednávaným Nejvyšším soudem. Jednalo se o případ pod sp. zn. 21 Cdo 2928/2014, ve kterém byla zaměstnanci dána výpověď z pracovního poměru, kterou odmítl zaměstnanec převzít. Takové jednání odůvodnil tím, že se nejprve chtěl seznámit s důvody, které vedly k této výpovědi. Zaměstnanec byl seznámen s důsledky odmítnutí převzetí výpovědi, ačkoliv takové poučení není podmínkou. Doručující zaměstnankyně o odmítnutí učinila písemný záznam ve výpovědi. 

Pelikán navrhuje zavést náhodný generátor přidělování věcí soudcům

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) odeslalo do připomínkového řízení poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu a dalších zákonů. Jedná se o zákony č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. 

Korupci v justici majetková přiznání nezabrání, řekli zástupci soudů ve sněmovně

Po zvyšování „lustrace“ zástupců justice je společenská poptávka. Vyplývá to z jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (ÚPV) ze čtvrtka 17. března. Povinnost pro soudce a státní zástupce podávat majetková přiznání v rámci zákona o střetu zájmů navrhla poslankyně Marie Benešová (ČSSD). Informace o majetku soudců by podle ní měl uchovávat Nejvyšší soud, u státních zástupců by to mělo být Ministerstvo spravedlnosti.