Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 115/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte: „Stanovisko občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. září 1974, sp. zn. Cpjf 62/73 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2017

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti A. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 11. 9. 2017, sp. zn. Zin 114/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 113/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 113/2017, kterou jste na základě výzvy upřesnil dne 8. 9. 2017 do této podoby: „… upřesňuji, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 111/2017

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana T. S., (dále jako „žadatel“), ze dne 30. 8. 2017, upřesněné dne 19. 9. 2017, sp. zn. Zin 111/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 8. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 110/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte o následující: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 109/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 8. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 109/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte o následující: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 108/2017

Vážený pane, dne 16. 8. 2017 dorazilo na podatelnu Nejvyššího soudu České republiky Vaše podání nadepsané jako „Sťažnosť proti podaniu informacie listom zn. Zin 92/2017, zo dňa 4.8.2017, podľa zákona 106/1999 Sb. § 16a odst. 1.“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 100/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 8. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 100/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout informaci „zda níže uvedení soudci Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 98/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 98/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout „anonymizované rozhodnutí NS ze dne 21. 6. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 96/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 96/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních