Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 9/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 9/2018, ve které požadujete „sdělení, zda bylo (popřípadě zda je) vaším soudem vedeno nějaké řízení dle zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 7/2018, ve které požadujete „poskytnuti prehledu spisovych znacek tykajicich se spolecnosti Chytry Najem s.r.o., Zruc, IC 26158958, které jsou nebo byly rozhodovany u vaseho soudu.“ Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 6/2018, ve které požadujete „poskytnutí následující informace: usnesení vydané v řízení 7 Tdo 1120/2017… …, kterým se řízení končí.“ Výslovně přitom uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie tohoto usnesení. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 5/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 5/2018, ve které požadujete sdělit „zda již bylo znovu rozhodnuto po té, co byl rozsudek NS ze dne 18.12.2013 č.j. 25 Cdo 3419/2012-111 zrušen Ústavním soudem“. Zároveň žádáte o zaslání příslušného rozhodnutí v anonymizované verzi. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 4/2018, ve které požadujete „poskytnutí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 29 Cdo 4437/2011-93, a to v anonymizované podobě.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 3/2018, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jenž se vztahuje k judikátu SR 70/1997 (usnesení VS Olomouc 1 To 27/97) – a to jaký soud a jaké číslo jednací předcházelo onomu rozhodnutí VS OC?“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K., (dále jen „žadatel“), ze dne 4. 1. 2018, sp. zn. Zin 2/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2018

Vážení, Nejvyšší soud obdržel dne 4. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 1/2018. Konkrétně se domáháte „poskytnutí informace a to na níže uvedené otázky: 1) Zda vedete evidenci trestně obviněných advokátů (po sdělení obvinění) a pokud ano, kolik trestně obviněných advokátů bylo v ČR v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pokud se dotyčná evidence nevede 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 155/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 12. 2017, sp. zn. Zin 155/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 12. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 154/2017, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jaké je skutečné číslo jednací judikátů TR NS 65/2010 - T 1282 (Komentář k tr. z., § 24);