Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 140/2017 ve které požadujete v bodě 2 sdělení „...zdali, a pokud ano pak pod jakým označením 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 139/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 139/2017 tohoto znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 138/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 138/2017 tohoto znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2017

Vážený pane, dne 17. 11. 2017 obdržel Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona Vaši žádost evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2017, kterou jste následně doplnil dne 20. 11. 2017. Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí anonymizované 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 134/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 8. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 134/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout anonymizovanou kopii rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 133/2017, prostřednictvím které žádáte informaci: „zda je u Vašeho soudu zřízena tzv. oddělená čekárna 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 132/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 132/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud Jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 129/2017. Konkrétně přitom žádáte poskytnutí anonymizovaného usnesení 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 128/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte: „Kopie či výtisky judikátů Rt 4To 810/94 a Rt 3Tz 4/99, jenž byly publikovány v ASPI systému.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 30. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte následující informace: