Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016, v níž žádáte sdělení data jmenování pana JUDr. Bohumila Dvořáka soudcem Nejvyššího soudu. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016, v níž žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, sp. zn. Cpjn 42/87 ze dne 18. 12. 1987 (evidovaného také jako judikát R 12/1988). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 11. 2016 Vaší žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016, ve které žádáte o sdělení následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 178/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 176/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 175/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 175/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 173/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 173/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 171/2016

Vážený pane, tímto Vám Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona poskytuje informace, o něž jste žádal prostřednictvím Vaší žádosti sp. zn. Zin 171/2016 ze dne 31. 10. 2016, upřesněné dne 2. 11. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 169/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 169/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 168/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 168/2016.