Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 11. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017. V žádosti jste se domáhal poskytnutí plného znění stanoviska pléna Nejvyššího soudu k elektronické 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2017

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, ve které žádáte o sdělení, kdy, a na základě jakého dokumentu (rozhodnutí předsedy soudu?), bylo v elektronické evidenci judikatury (Nejvyššího soudu) zrušeno vyhledávací kriterium 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Cannabis is The Cure, z.s., (dále také jako „žadatel“), ze dne 7. 1. 2017, sp. zn. Zin 2/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 1/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte statistických údajů z agendy „Pzo“ Nejvyššího soudu, tedy informací 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 197/2016 - Zin 258/2016

Odpověď na žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidované pod sp. zn. Zin 197/2016 – Zin 258/2016, podané hromadně 62 žadateli. Vážená paní, vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 197/2016, v níž se postupně, a to v osmi různých bodech (podotázkách), domáháte poskytnutí těchto konkrétních informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 196/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 196/2016, v níž konkrétně žádáte o sdělení „…zda v minulosti došlo v souvislosti s dovoláním 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 195/2016

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 195/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 194/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 194/2016, v níž se domáháte poskytnutí těchto konkrétních informací: „… zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 192/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona vydal dne 28. 12. 2016 rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti sp. zn. 192/2016 ze dne 14. 12. 2016 s odkazem na pozdější poskytnutí požadované informace, konkrétně anonymizované verze rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 190/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. F. Š., (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 12. 2016, sp. zn. Zin 190/2016, takto: