Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž se dožadujete zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015, vydaného dne 28. 4. 2016. Tuto žádost eviduje povinný subjekt pod sp. zn. Zin 73/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 72/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž se dožadujete zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015, vydaného dne 28. 4. 2016. Tuto žádost eviduje povinný subjekt pod sp. zn. Zin 72/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2016

Vážený pane magistře, dne 3. 6. 2016 byla Nejvyššímu soudu prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informací, v níž jste specifikoval čtyři dotazy. K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující vyjádření: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2016

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud obdržel dne 24. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 75/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 71/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „povinný subjekt“ a „Informační zákon“) obdržel dne 17. 5. 2016 žádost o poskytnutí informací, ve které pisatel B. V. požaduje v písemné podobě následující: „Požaduji seznam všech soudců působících k 1. 1. 2015 na NS-ČR. Jakož i sdělení od kdy na NS-ČR působí a od kdy působí v justici – kde působili než se stali soudci NS. Případně sdělit jenž byli členy KSČ nebo kandidáty.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016. Nejvyšší soud Vás nejprve dne 17. 5. 2016 vyzval v souladu s § 14 odst. 2 Informačního zákona k doplnění chybějícího údaje o žadateli, konkrétně data narození. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016. Povinný subjekt Vás nejprve dne 6. 5. 2016 vyzval k upřesnění této žádosti, k čemuž došlo 13. 5. 2016. Vaše upřesněná žádost tedy zní: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 51/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona (dále také jako „povinný subjekt“) obdržel dne 20. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, zaevidoval ji pod sp. zn. Zin 51/2016 a následně Vás dne 25. 4. 2016 vyzval k upřesnění této žádosti. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 19/2016

R O Z H O D N U T Í Vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o stížnosti pana J. B. (dále jen „žadatele“), proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, vedeném pod sp. zn. Zin 19/2016, jímž byla Nejvyšším soudem v postavení povinného subjektu odložena žádost o poskytnutí informace, podaná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 12. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 68/2016 a v níž žádáte zpřístupnění následujících rozhodnutí v anonymizované verzi: