Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 178/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 176/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 175/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 175/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 173/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 173/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 171/2016

Vážený pane, tímto Vám Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona poskytuje informace, o něž jste žádal prostřednictvím Vaší žádosti sp. zn. Zin 171/2016 ze dne 31. 10. 2016, upřesněné dne 2. 11. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 169/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 169/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 168/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 168/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 167/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. K., ze dne 23. 10. 2016, sp. zn. Zin 167/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 166/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 10. 2016 Vaší žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod. sp. zn. Zin 166/2016, v níž se jako účastník řízení domáháte poskytnutí informací, zda a kdy byly k Nejvyššímu soudu zaslány spisové materiály z Okresního soudu v Prostějově, u kterého byla vedena řízení pod sp. zn. 3 T 245/2013 a sp. zn. 2 T 85/2015, ke kterým podáváte dovolání. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 165/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti advokátní kanceláře JUDr. V. K., (dále jen „žadatel“), ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. Zin 165/2016, takto: