Odpověď na žádost advokátky o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 102/2015

Advokátka z Ostravy zaslala na Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, zda povinný subjekt kontroluje docházku soudců a ostatních zaměstnanců elektronickým systémem. Pokud ano, dotazovala se na přítomnost jedné ze soudkyň v konkrétním dni na pracovišti. Nejvyšší soud odpověděl následovně: K otázce číslo 1: Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují rovněž z domova. 

Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 101/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud dne 18. prosince 2015 z nejmenované advokátní kanceláře a eviduje ji pod sp. zn. Zin 101/2015, povinný subjekt uvedl: Společnost Šafář a syn, spol. s.r.o., IČ 25700774, byla u Nejvyšš 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 100/2015

Nejvyšší soud obdržel dne 14. prosince 2015 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 100/2015. Konkrétně v ní pisatelka požadovala profesní životopisy všech soudců Nejvyššího soudu, působících u povinného subjektu ke dni podání žádosti 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 98/2015

K žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 98/2015, zaslal Nejvyšší soud k jednotlivým otázkám žadatele, advokáta, následující odpovědi: 1) Vaše žádost o zařazení do seznamu advokátů, kteří souhlas 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 97/2015

Jako odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze dne 7. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 97/2015, sdělil povinný subjekt následující: Nejvyšší soud nikdy neuzavřel žádnou smlouvu o spolupráci se společnostmi Anopress  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 96/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 96/2015, požadoval advokát XY zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1455/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověřil, zd 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 95/2015

Žádost o poskytnutí informace ze dne 3. prosince 2015, kterou vede Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 95/2015, obsahovala tři otázky směřující ke konkrétnímu řízení: 1) OTÁZKA: Z jakých soudců se bude skládat senát, který bude rozhodovat ve věci 21 Cdo 5311/2015?  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb., vedenou pod sp. zn. Zin 94/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 94/2015, požadovala fyzická osoba zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1872/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověři 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 93/2015

Žádost o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 93/2015, obsahovala celkem 6 otázek. V případě pěti otázek zaslal Nejvyšší soud konkrétní odpovědi, v případě jediné otázky (otázky číslo 5) Nejvyšší soud žádost o poskytnutí inf 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 92/2015

Žadatel o poskytnutí informace, v žádosti vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 92/2015, požadoval nahlédnutí do evidence docházky bývalého asistenta soudce Nejvyššího soudu, JUDr. XY. Žadatel to zdůvodňoval tím, že jako volený zastupitel chce porovnat d