Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2015

Dne 30. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, která obsahovala dvě otázky týkají se soudního přezkumu rozhodnutí vydaných právě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vz 

Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 88/2015

V odpovědi na žádost o informace ze dne 19. listopadu 2015, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 88/2015 a která se dotazuje na bezpečnostní opatření, jimž jsou podrobeni členové České advokátní komory při vstupu do budovy Nejvyššího soudu, uvedl povin 

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace, evidované pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999, které přicházely na Nejvyšší soud v druhé polovině listopadu 2015 a jsou evidovány pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015, zasílala jistá advokátní kancelář s dotazem, zda konkrétní telefonní Ũnbsp;

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud 18. listopadu 2015 a eviduje ji pod sp. zn. Zin 87/2015, žádal pisatel seznamy spisových značek a v některých případech také kopie závěrečných rozhodnutí ve věcech soudních sporů, které vedou rŨnbsp;

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2015

Dne 16. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2015. V zaslaném dopise žadatel vyzval soud k odpovědi na otázku „ …proč není v České republice zakázán islám jako spolčení, které odporuje zákonu Ũnbsp;

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn.: Zin 84/2015

Nejvyšší soud jako odpověď na žádost o informace, zaslanou 12. listopadu 2015 a evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2015, zasílal žadateli elektronickou poštou dvě textové přílohy. Předmětem podání byla žádost o zaslání oficiálních připomínek Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 83/2015

Nejvyšší soud obdržel 6. listopadu 2015 žádost o informaci, která se týkala pracovního zařazení jednoho z asistentů soudců, rozsahu jeho pracovního úvazku v konkrétním období a také, jak se tento úvazek změnil poté, co byl uvedený asistent uvolněn pro práci  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 82/2015

Advokátní kancelář oslovila Nejvyšší soud s žádostí o informace, přesněji o zaslání rozsudků soudů prvního stupně a odvolacího soudu elektronickou cestou, v konkrétní restituční kauze. Žádost zdůvodnila tím, že zmiňované dokumenty se aktuálně nacházejí u 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2015

Žadatelkou o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. byla v případě věci pod sp. zn. Zin 81/2015 advokátka, která ověřovala pro svého klienta, zda tento klient u Nejvyššího soudu aktuálně figuruje jako účastník některého z řízení. Nejvyšší soud v odpověd 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 75/2015

Nejvyšší soud eviduje pod spisovou značkou Zin 75/2015 žádost o informace, kterou zaslala jednatelka nejmenované pražské společnosti, podnikající v autodopravě. Konkrétně požadovala informace o všech dokumentech, které od 1. prosince 2012 zasílal Nejvyšší s