Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 49/2016, v níž žádáte o zaslání kopie anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, případně zaslání elektronického odkazu, pod kterým je anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí zveřejněna. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 48/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 18. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 48/2016. Žádáte v ní poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci sp. zn. 33 Cdo 765/2000 ve strojově čitelném formátu, přičemž uvádíte, že nebude problém zaslat anonymizovanou verzi. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 13. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 46/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2016

Nejvyšší soud obdržel 11. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 45/2016. Konkrétně jste požadoval zaslat níže specifikovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 44/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti paní Z. L., (dále jen „žadatelky“) z 8. 4. 2016 o poskytnutí úplného znění rozsudku Nejvyššího soudu z 16. 3. 2016 sp. zn. 22 Cdo 4461/2015, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 43/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. K., (dále jen „žadatel“) z 7. 4. 2016 o poskytnutí úplného znění rozsudku Nejvyššího soudu z 31. 3. 1998 sp. zn. 3 Cdon 1398/96, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 7. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 42/2016. Požadujete v ní (cituji) „…poskytnutí rozsudku v trestní věci L. N., kterým bylo vyhověno kasační stížnosti podané v jeho prospěch… .“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou vede pod sp. zn. Zin 41/2016. Tato Vaše žádost obsahuje několik otázek, na které nyní Nejvyšší soud odpovídá takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 40/2016. Žádáte v ní poskytnout obsah Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, konkrétně obsah všech čísel vydaných v roce 2016 do data podání Vaší žádosti. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 31. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 39/2016.