Dotaz FO k obálkám a připomínkám

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 4. 2014, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 29. 4. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 21/2014, na niž byla zaslána 5. 5. 2014 výzva k doplnění (na tu Nejvyšší soud neobdržel od Vás žádanou odpověď), s 

Dotaz FO na databázi rozhodování podle NOZ

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 8. 4. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 14/2014, sděluji: databáze rozhodování soudů nižších stupňů podle zákona č. 89/2012, tzv. nový občanský zákoní 

Dotaz FO na rozhodnutí DEKTRADE

Vážený pane magistře, na základě vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 3. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 12/2014 sděluji: v příloze zasílám dvě rozhodnutí, jehož účastníkem byla společnost DEKTRADE IČ 4 

Dotaz FO na stav řízení u senátu 30 Cdo

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 2. 3. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 9/2014-II, sděluji: 1) Dovolání jsou vyřizována podle doručení, ovšem jde o dovolání stejného nebo  

Dotaz AK na řízení u NS 29 Cdo

Vážený pane doktore, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu v Brně dne 23. 1. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 7/2014 sděluji: ve věci Krajského soudu v Brně vedené pod sp. zn. 9/50 Cm 53/200 

Dotaz FO na soudní rozhodování

Nna základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 1. 2014, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 5/2014, sděluji: 1) JUDr. Jan Bláha a celý senát rozhodují podle platných zákonů. K práci JUDr. Pavla Zemana není Nejvyšší soud oprávněný se vy 

Dotaz FO na 2 řízení u NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 16. 1. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 3/2014, sděluji: na Vámi uvedená jména osob a společností nevede Nejvyšší soud v Brně v posledních 5ti let 

Dotaz AK na soudce NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 17. 1. 2014, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 4/2014, sděluji: JUDr. Jiří Doležílek byl u KS v Ostravě od 1. 7. 1992 do 31. 3. 2012; od 1. 8. 1998 do 31. 7. 1999 byl jako soudce krajského sou