Přeskočit menu a dostat se na obsah

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Berouně

Požadované předpoklady pro výkon funkce: výkon funkce soudce ke dni podání přihlášky, odborné, organizační a řídící schopnosti, bezúhonnost 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Krajského soudu v Praze pro úsek insolvenční a civilní prvoinstanční

Požadované předpoklady pro výkon funkce: výkon funkce soudce ke dni podání přihlášky, právní praxe v délce nejméně 8 let, odborné, organizační a řídící schopnosti, bezúhonnost 

Přijmeme asistenta/asistentku pro soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Jiřího Doležílka

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na pracovní a občanské právo.