Přijmeme asistenta/asistentku pro soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Antonína Draštíka.

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na trestní právo; nadprůměrnou orientaci v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu a schopnost samostatně pracovat s judikaturou.