Oznamovací povinnost soudců podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, splnili všichni soudci České republiky, některým však předseda Nejvyššího soudu udělil výtku za příliš opožděná podání

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Z 3 061 soudců, evidovaných k 1. září 2017, se zákonná povinnost podat úvodní mimořádné oznámení vztahovala na 3 050 soudců. Všichni požadovaná oznámení podali, avšak dvacet čtyři soudců až po zákonem stanovené lhůtě. U každého soudce, který nesplnil svoji povinnost včas, pak předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal individuálně zvažoval možné udělení výtky. Rozhodl se tak nakonec v šesti případech. 

Mezinárodní konference “Nejvyšší soudy v měnící se době” se uskuteční v Brně a Bratislavě ve dnech 5. až 7. listopadu 2018

Nejvyšší soudy České republiky a Slovenské republiky společně uspořádají ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 u příležitosti vzpomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu republiky československé mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“. Nejvyšší soud nově vzniklé společné republiky byl zřízen zákonem č. 5/1918, který vydal dne 2. listopadu 1918 tehdejší Národní výbor československý. O dva dny později vyšel tento zákon ve sbírce zákonů. Právě proto se rozhodly oba nejvyšší soudy uspořádat společnou konferenci v listopadu, téměř na den přesně po sto letech. 

Nejvyšší soud bude schválené právní věty zveřejňovat v řádech týdnů po zasedání kolegia

Přestože již dva roky zveřejňuje Nejvyšší soud právní věty schválené svými oběma kolegii, doplněné anotacemi, ve speciálních rubrikách na svých internetových stránkách (v záložce Rozhodovací činnost), v zájmu o co nejrychlejší informování veřejnosti bude tyto právní věty publikovat rovněž formou pravidelných tiskových zpráv, a to v čase přibližně dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Nejvyšší soud má zájem na tom, aby se o zásadních rozhodnutích, která doporučí kolegia pro publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, dovídala veřejnost co nejrychleji, tedy bezprostředně po schválení zápisu z daného kolegia. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání dvojice obviněných, kteří byli uznáni vinnými přečinem maření přípravy a průběhu voleb a referenda

Jako zjevně neopodstatněná odmítl Nejvyšší soud 25. dubna 2018 dovolání dvojice obviněných, kteří se dopustili přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda v souvislosti s volbou do zastupitelstva Statutárního města Mostu v říjnu roku 2014. Platný tak zůstává rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který každého z obviněných odsoudil k peněžitému trestu v celkové výměře 50.000,- Kč a pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil náhradní trest odnětí svobody na čtyři měsíce. 

Statistiky Evropské unie poukazují na zlepšení efektivity české justice

V pondělí 28. května 2018 oznámila Věra Jourová, komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů, zveřejnění zprávy „2018 EU Justice Scoreboard“, která poskytuje přehled o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských států Evropské unie a zároveň je nástrojem podpory efektivního fungování justice v rámci Unie. Evropská komise zveřejňuje přehled srovnání o fungování soudnictví zemí Evropské unie pravidelně v ročních cyklech, přičemž z přiloženého dokumentu jsou patrná data z let 2010, 2014, 2015 a 2016. Statistiky o účinnosti soudních systémů při vyřizování věcí v jednotlivých odvětvích práva EU (kupříkladu soutěžní právo, ochrana spotřebitele, praní špinavých peněz) z roku 2016 jsou poměřovány čísly z let 2014 a 2015. 

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného malíře Alfonse Muchy John Mucha. Spor musí prvoinstanční Obvodní spoud pro Prahu 1 znovu projednat. 

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala přijal delegaci místopředsedy Nejvyššího soudu Thajského království Slaikate Wattanapana

Nejvyšší soud České republiky navštívila dne 21. 5. 2018 delegace místopředsedy Nejvyššího soudu Thajského království Slaikate Wattanapana. Dvanáctičlennou delegaci vysokých funkcionářů a soudců thajského Nejvyššího soudu a odvolacích soudů přijal místopředseda Nejvyššího soudu, který tímto navázal na obdobnou návštěvu z roku 2013. Místopředseda Fiala představil český soudní systém, strukturu soudů a postavení Nejvyššího soudu ve vztahu k Nejvyššímu správnímu soudu a Ústavnímu soudu. Dále pohovořil o přidělování soudců k Nejvyššímu soudu, o institutu soudcovských rad a počtu rozhodovaných věcí v obou kolegiích ročně. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jednal v Římě o italském modelu soudní samosprávy

Ve dnech 9. – 10. 5. 2018 navštívila delegace předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. dvě významné justiční instituce Itálie, a to sice Nejvyšší soud (Corte suprema di cassazione) a Nejvyšší radu soudnictví (Consiglio superiore della magistratura). Návštěva na nejvyšší úrovni byla výrazem pokračujících dlouhodobých vztahů mezi českou a italskou justicí, přičemž jedním z impulzů této spolupráce bylo loňské pracovní setkání v Praze uskutečněné při příležitosti návštěvy Giovanni Legniniho, místopředsedy italské Nejvyšší rady soudnictví, a pana Giovanni Canzia, dnes již bývalého prvního předsedy italského Nejvyššího soudu, v České republice. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2017

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2017, ve které naleznete především podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Ročenka déle rekapituluje činnost jednotlivých úseků a oddělení soudu, mezi nimi i k 1. září 2017 nově zřízeného oddělení střetu zájmů. Stejně jako loni je Ročenka 2017 česko-anglická. V přiložené elektronické ročence naleznete českou verzi, tu anglickou jsme umístili na anglicky psanou část webových stránek Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné a poučné čtení. 

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Jsme rádi, že u příležitosti slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu poskytla AEQUITAS rozhovor předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D. Dále Vám v aktuálním vydání představíme nově jmenovaného soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Josef Mazáka. No a protože náš elektronický čtvrtletník si k rozhovorům nevybírá jen soudce, ředitel správy Nejvyššího soudu Ing. Roman Krupica seznámí čtenáře s úkoly, které každodenní chod soudu provázejí. S novým ročníkem AEQUITAS jsme zahájili rovněž seriál článků o historii Nejvyššího soudu, od jehož zřízení uplyne letos v listopadu rovných sto let. V té souvislosti se můžete těšit na atraktivní fotografie z archivů.