Postoj Soudního dvora EU k přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Vztah Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva je zejména po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009 předmětem zájmu široké právnické veřejnosti. Postoj Soudního dvora k přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základn 

Oddělení evidence judikatury NS o prezentaci ECLI na prosincovém setkání Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních

Oddělení evidence judikatury NS se dne 12. prosince 2014 aktivně zúčastnilo setkání členů Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních (dále i jen „VSS“) pořádaného na půdě Ministerstva spravedlnosti ČR. Během tohoto setkání byli 

Konference ke kvalitě soudního odůvodňování

Ve dnech 28. a 29. listopadu se v Debrecínu konala mezinárodní konference věnovaná kvalitě odůvodňování soudních rozhodnutí. Konference organizovaná Právnickou fakultou Univerzity v Debrecínu, Centrem pro sociální vědy a Institutem pro právní studia si kladla za c 

Oddělení evidence judikatury NS o plánované participaci na projektu BO - ECLI

Dobrý den, Oddělení evidence judikatury NS, jako zástupce národního koordinátora ECLI, informuje, že v souvislosti s dosavadní úspěšnou implementací ECLI, s aktuálním postavením ČR na jednom z předních míst mezi členskými státy a institucemi na projektu partici 

Předseda Nejvyššího soudu Itálie na návštěvě Nejvyššího soudu v Brně

V rámci své pracovní cesty navštívil v úterý 11. 11. 2014 Nejvyšší soud v Brně první předseda Nejvyššího soudu Itálie Giorgio Santacroce, který přijel do České republiky na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové. V rámci pracovního jednání si č 

První předseda Nejvyššího soudu Itálie navštíví Nejvyšší soud v Brně

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové navštíví Českou republiku první předseda Nejvyššího soudu Itálie Giorgio Santacroce. Po příletu v pondělí 10. 11. 2014 odpoledne navštíví Prahu, Národní divadlo v Praze, kde shlédne operu Bedřicha Smetan 

Zahraniční oddělení NS na jednání v Haagu

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se zástupci zahraničního oddělení Nevyššího soudu – Aleš Pavel, Katarína Šipulová, Libor Havelka a Alžbeta Kondelová – zúčastnili prvního setkání pilotní mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku, která vznikla v rámci Sítě 

Stanovisko OOK - odpovědnost za škodu při společně vedeném útoku

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém jednání dne 8. 10. 2014 za účelem sjednocení judikatury soudů rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 25 Cdo 269/2014. Rozsudek bude uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a s 

Konference k problematice délky řízení se setkala s velkým zájmem

S velkým zájmem se setkala mezinárodní konference pořádaná 24. 9. 2014 Nejvyšším soudem v kongresovém sále hotelu Continental v Brně, která se zabývala délkou soudního řízení v ČR, zemích EU i USA. Zájem ze strany špiček české justice i další odborné veřejno 

Konference Nejvyššího soudu na téma „Rozhodčí řízení bez emocí“

Dne 22. října 2014 od 10.00 hodin se koná ve velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu konference „Rozhodčí řízení bez emocí“. Konferenci moderuje JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu. Vystoupení na konferenci přislíbili JUDr. Miroslav Bělina,