Konference Společnost , právo a politika zaujala širokou veřejnost

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová v úterý 6. 5. 2014 spolupořádala společně s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedovou konferenci na téma: Společnost, právo a politika. Konference se konala v prostorách Filozofické fa 

Zlatá medaile Masarykovy univerzity pro JUDr. Brožovou

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová bude v úterý 6. 5. 2014 oceněna Zlatou medailí Masarykovy univerzity. Slavnostní akt se uskuteční v 10 hodin v sále Univerzitního kina Scala, Moravské nám. 3, Brno. Program: 10.00 Slavnostní zahájení Státní hymna Pr 

Výroční zpráva o činnosti Nejvyššího soudu v letech 2012 - 2013

Právě zveřejněná výroční zpráva vás provede rokem 2012 a rokem 2013 z pohledu činnosti Nejvyššího soudu. Uplynulé dva roky byly ve znamení zásadních legislativních změn právní úpravy civilního dovolání, příprav a očekávání, která přinese rozsáhlá rekodifikac 

Stanovisko OOK - určení rozhodce

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ke sjednocení soudní praxe rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1112/2013, s následující právní větou: Rozhodčí smlouva  

Stanovisko Nejvyššího soudu o poplatku za správu úvěru ve smlouvách o úvěru

Nejvyšší soud je podle zákona povolán sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů. Takovou jeho činnost v otázce rozhodování o žalobách na vrácení poplatků za správu úvěru ve smlouvách o úvěru ostatně předvídá i nedávný nález Ústavního soudu ze dne 10 

Předseda ESLP Dean Spielmann navštívil Nejvyšší soud

K historicky první návštěvě Nejvyššího soudu v Brně přijel ve čtvrtek 17. 4. 2014 předseda Evropského soudu pro lidská práva Dean Spielmann, který je v České republice na pozvání předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Při pracovním jednání se setkal s  

Nejvyšší soud členem pilotní mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku

Mgr. Libor Havelka Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, jíž je Nejvyšší soud členem, rozhodla o vytvoření zvláštní pilotní skupiny vybraných evropských zemí. Cílem iniciativy má být posílení výměny zkušeností se zahraničními prá 

Stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku).

V rámci sjednocující soudní praxe schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku). Trestní kolegium Nejvy 

Konference Společnost, právo a politika

Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová pořádá společně s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mirjam Friedovou konferenci nazvanou „Společnost, právo a politika“, která se koná 6. 5. 2014 od 10 hodin v aule Filozofické fakulty Univerzit 

Spolupráce Ústavního soudu s Nejvyšším soudem

Ústavní soud ve spolupráci s Nejvyšším soudem, jako vnitrostátním koordinátorem ECLI, přistoupil od března 2014 k soudům členských států Evropské unie participujících na unijním projektu v oblasti justice ECLI – European Case Law Identifier. Zapojením Ústavního