Stanovisko NS k závažnému narušování soukromí

V rámci sjednocování soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém květnovém zasedání k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek stanovisko, které se dotýká závažného narušování soukromí vlastníka nebo uživatele n 

Odborný seminář generální advokátky Eleanor Sharpston "Budoucí výzvy Soudního dvora EU"

V pondělí, 29. dubna 2013, se na půdě Nejvyššího soudu uskutečnil odborný seminář generální advokátky Eleanor Sharpston "Future Challenges Facing the ECJ" (Budoucí výzvy Soudního dvora Evropské unie). Seminář byl věnován nejvážnějším problémům, kterým v so 

Předsedkyně Nejvyššího soudu pořádá zahajovací recepci mezinárodní soutěže Central & Eastern Europe Moot Court Competition

Dne 26. dubna 2013 se na půdě Nejvyššího soudu uskuteční slavnostní recepce při příležitosti 19. ročníku mezinárodní soutěže Central and Eastern Europe Moot Court Competition. Soutěže, v rámci níž se pořádají simulovaná soudní jednání, se účastní týmy z 

Trest za znásilnění ve věznici neplatí

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání zrušil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích a Krajského soudu v Ústí nad Labem týkající trestu pokusu o znásilnění ve věznici Litoměřice a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Podle Nejvy 

JUDr. Fiala předsedou Komise pro rekodifikaci civilního procesu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek 11. 4. 2013 zřídil Komisi pro rekodifikaci civilního procesu. Jejím předsedou jmenoval s účinností od 15. dubna 2013 JUDr. Romana Fialu, místopředsedu Nejvyššího soudu. Úkolem komise je zpracovat analýzu dosavadní úpravy občan 

Tisková zpráva z jednání představitelů justice u Nejvyššího soudu

Nejvyšší představitelé justice společně vyjadřují krajní znepokojení nad návrhem zákona projednávaným právě Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (tisk 712), kterým má být na soudy přeneseno rozhodování všech účastnických sporů o peněžité plnŨnbsp;

Jednání nejvyšších představitelů justice

Nejvyšší soud v Brně bude v pondělí 15. 4. 2013 hostit jednání nejvyšších představitelů justice. Nejvyšší představitelé justice se sejdou, aby zvážili společný postoj k návrhu zákona, kterým má být na soudy přeneseno rozhodování účastnických sporů o pen 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v podvodném projektu EDBUSY

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání M. Ž. (1971) , který byl odsouzen pro zločin podvodu k trestu odnětí svobody v trvání 8,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou. Podle zjištění soudů se M. Ž., společně se spoluobviněným Ing. L. P. (1980) , který si 

Stanovisko NS k otázce omezené uplatnitelnosti nároku na zaplacení nemajetkové újmy

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém dubnovém zasedání ke sjednocení soudní praxe uveřejnění rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, jímž je Ũnbsp;

Nejvyšší soud zamítl stížnosti státního zástupce na amnestii

Nejvyšší soud podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. zamítl 4 stížnosti státního zástupce podané v neprospěch obviněných, u kterých bylo rozhodnutím nižších soudů zastaveno trestní stíhání v souvislosti s čl. II. amnestie prezidenta ČR z 1. 1. 2013. Stížnost b