Výstava studentského designu u Nejvyššího soudu

Ve středu 30. 1. 2013 v 15 hodin ve výstavních prostorách Nejvyššího soudu v Brně, Burešova 20, koná vernisáž s následnou výstavu prací studentů Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno. Výstava bude dlouhodobá, protože Nejvyšší soud zah 

Nejvyšší soud v Brně rozhodl ve věci tzv. „zákulisní justiční mafie“

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011 ve věci označení některých justičních představitelů za členy tzv. „ zákulisní justiční mafie“. Nejvyšší soud označil rozsudek za nesprávný a věc vráti 

Dítě mediálně známých rodičů nelze mediálně zneužívat

Nejvyšší soud v Brně zamítl dovolání vydavatele Bauer Media z Prahy a ponechal v platnosti rozsudek Vrchního soudu v Praze, podle něhož má vydavatel zaplatit 300 000,- Kč nezletilému (1996) za články v týdeníku Pestrý svět. Nejvyšší soud se ztotožnil s názor 

NS školil soudce o uplatňování evropského práva

Pracovníci zahraničního oddělení Nejvyššího soudu v Brně v loňském roce proškolovali soudce českých krajských vrchních a nejvyšších soudů v oblasti uplatňování evropského práva v rozhodovací praxi soudů v ČR. S přednáškou na téma „Zásady práva EU v apl 

Stanovisko OOK - hrubé porušení pracovní kázně

Pokud zaměstnanec není na pracovišti, přitom svoji přítomnost vykazuje a žádá za ni mzdu, pak lze takovéto jednání považovat za hrubé porušení pracovní kázně a lze za takovéto jednání okamžitě ukončit pracovní poměr. Takovéto jednání lze totiž označit za  

NS odmítl dovolání ve věci nebezpečného pronásledování

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání Františka F. (1947) z Jihlavy, který byl odsouzen Okresním soudem v Jihlavě 26. 3. 2012 za přečin nebezpečného pronásledování k trestu odnětí svobody na šest měsíců s tím, že mu byl výkon trestu p 

Stanovisko OOK - Výpověď zaměstnanci podle § 52 Zákoníku práce

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 Zákoníku práce (nejčastěji to bývá pro nadbytečnost), i když by mu mohl nabídnout jinou práci, která odpovídá místu výkonu práce i vhodnému druhu pracovního zařazení. Není tedy povinen před podáním výpov 

Doc. JUDr. Ivana Štenglová odešla do důchodu

Soudci Nejvyššího soudu se ve středu 9. ledna 2013 na svém shromáždění rozloučili s Doc. JUDr. Ivanou Štenglovou, která svůj soudcovský mandát ukončila k 31. prosinci 2012 a odešla do důchodu, protože v loňském roce oslavila životní jubileum 70 let. Odcho 

Nejvyšší soud zrušil zprošťující usnesení nad členy Zastupitelstva města Liberec

Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka Liberec, kterým bylo zastaveno trestní stíhání skupiny obviněných z Liberce (tehdejších členů Zastupitelstva města Liberce), kteří byli stíhaní pro p 

Ředitelem sekretariátu předsedkyně NS byl jmenován Mgr. Aleš Pavel

S účinností od 1. ledna 2013 jmenovala předsedkyně Nejvyššího soudu do funkce ředitele sekretariátu předsedkyně Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla. Ten ve funkci vystřídal JUDr. Danu Haisovou, která byla pověřena jinými úkoly. Mgr. Aleš Pavel se po JUDr.