Nejvyšší soud zrušil chybné rozsudky, které bez řádných podkladů ponechaly omezení právní způsobilosti nemocného muže

Obvodní soud pro Prahu 8 a Městský soud v Praze nesplnily svou povinnost, když zamítly návrh muže (nar. 1945), jenž je současně umístěn v psychiatrické léčebně, na zmírnění omezení k právním úkonům z důvodů duševní nemoci. Oba soudy jeho návrh na zmírněn 

Krajský soud v Hradci Králové bezdůvodně odňal věc JUDr. Vondrušky zákonnému soudci

Nejvyšší soud v Brně projednal 13. června 2012 ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch obviněného JUDr. Josefa Vondrušky. Senát Nejvyššího soudu konstatoval, že usnesením Krajs 

Předsedkyně Nejvyššího soudu spolupořádá konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“

Předsedkyně Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Iva Brožová a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc ve čtvrtek 7. 6. 2012 pořádají významnou konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“. Nad konferencí převzal záŨnbsp;

Nejvyšší soud přerušil výkon trestu Romana S.

Nejvyšší soud v Brně při předběžném projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S. (1982) z Olomouce, rozhodl 24. 5. 2012 o přerušení výkonu trestu jmenovaného do doby, než o stíž 

Nejvyšší soud odmítl dovolání lékaře, který z nedbalosti zavinil smrt pacientky

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání lékaře MUDr. P. H., který byl Okresním soudem v Karviné uznán 25. 1. 2011 vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, kdy z nedbalostí zavinil smrt pacientky. Za to byl odsouzen k trestu odnět 

Stanovisko Nejvyššího soudu: Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/2006

Pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat například o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšován 

Informace ke stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch Romana S.

Vzhledem k častým dotazům zástupců sdělovacích prostředků, veřejnosti i některých aktivistů ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S., považuje Nejvyšší soud za vhodné sdělit toto vy 

Stanovisko NS: Absolvent Policejní akademie se nemůže stát advokátem

Absolvent Policejní akademie České republiky v Praze oboru policejní management a kriminalistika se nemůže stát advokátem a být zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou. Toto sjednocující stanovisko přijalo 16. 5. 2012 občansko 

Nejvyšší soud napravil porušení zákona ze strany Okresního soudu Plzeň – sever

Nejvyšší soud v Brně ve veřejném zasedání 24. dubna 2012 vyslovil porušení zákona v neprospěch Davida Vebra z Domažlicka a vyhověl tak stížnosti pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal ve prospěch jmenovaného. Porušení  

Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu o zaplacení Kč 25 468 000,- a vrácení 20 ks střel 9M114ŠTURM

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání České republiky – ministerstva obrany a firmy Omnipol a. s. v dovolání o zaplacení 25 498 000,- Kč oproti vydání 20 ks střel 9M114ŠTURM. Dovolání 23 Cdo 1514/2010 bylo odmítnuto jako nepřípustné. Spor začal u Obvodního sou