Nejvyšší soud zrušil trest ve věci RNDr. Dittmara Chmelaře, Ph.D.

Nejvyšší soud ČR ve veřejném zasedání 7. října 2010 vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch RNDr. Dittmara Chmelaře, Ph.D. podala bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová. Nejvyšší soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2010 i rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11. 2009 a současně přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby celou věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

Zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu

Vzhledem k tomu, že v některých médiích došlo ke zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu ve sporu Farmy Bolka Polívky – žalobce proti společnosti Valašské království spol. s.r.o., jako žalované, považuje Nejvyšší soud za potřebné uvést, že důvodem zr 

Samosoudce Okresního soudu v Hradci Králové porušil zákon v neprospěch obviněného

Hrubé porušení zákona v neprospěch obviněného Jiřího Šohajka (1973) vytknul ve čtvrtek 26. srpna 2010 ve veřejném zasedání Nejvyšší soud v Brně Okresnímu soudu v Hradci Králové, který obviněného 21.5. 2009 odsoudil v jeho nepřítomnosti, aniž by si samosoud 

Odboráři Nejvyššího soudu vyhlásili sbírku pro oběti povodní

Odborová organizace u Nejvyššího soudu vyhlásila sbírku "Pro oběti povodní". Sbírka potrvá od 12. do 19. srpna a z výtěžku budou zakoupeny čistící a hygienické prostředky a voda. Tento materiál bude po dohodě se starostou jedné z postižených obcí na Liberecku  

Reakce Nejvyššího soudu na nepřesné znění článku o zavinění dopravní nehody v některých médiích

Na základě četných dotazů veřejnosti po nepřesném a trošku zavádějícím článku v deníku Právo a portálu novinky.cz ze dne 19. července 2010 na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci dopravní nehody a dání přednosti v jízdě, považuje Nejvyšší soud uvést věci na správnou míru. 

Osobní vzkaz dvěma kritikům kandidatury Ivy Brožové na ombudsmana

Vážení pánové Tomáši Langášku a Jane Komárku. Nepochybuji o vaši odborných kvalitách a respektuji vámi vyslovené a publikované právní názory, jimiž zpochybňujete kandidaturu JUDr. Ivy Brožové na post ombudsmana z důvodu, že je (ve stručnosti) soudkyní a že j 

Soudci Nejvyššího soudu přednášeli na XVIII. Karlovarských právnických dnech

S odbornými referáty vystoupilo pět soudců Nejvyššího soudu České republiky na letošním již XVIII. ročníku tradiční konference „Karlovarské právnické dny“ pořádané stejnojmennou společností českých, slovenských, německých a rakouských právníků ve dnech  

Nejvyšší soud zpracoval historicky první analýzu aplikace evropského práva

O tuto analýzu projevilo zájem Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a odborná právnická veřejnost. Analýza je podkladem k vyhodnocení reálného naplňování závazků České republiky, které plynou soudům pŨnbsp;

Útok nožem nebyla nutná obrana, ale vražda

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu vraždy, které se dopustil muž vietnamské národnosti Anh T.  T. (1975) , jenž je v současné době ve výkonu trestu ve věznici Mírov. Podle Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 10. 2009 byl Anh T. T odsouzen pro vraždu k t 

Vassilios Skouris poděkoval Nejvyššímu soudu za podporu harmonizace mezi českou justicí a Soudním dvorem Evropské Unie

Předseda Soudního dvora Evropské Unie Vassilios Skouris byl ve dnech 8.-11. května 2010 na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové na pracovní návštěvě v České republice. Během svého pobytu se setkal na pracovních jednáních u Nejvyššího so