Nejvyšší soud a Ministerstvo spravedlnosti mají společné priority. Jak dále vyplynulo z návštěvy ministra Jana Kněžínka v Brně, obě instituce cítí potřebu častějšího vzájemného dialogu.

Připravit kvalitní procesní předpisy, nový trestní řád a nový civilní řád soudní, patří mezi hlavní priority justice. Shodli se na tom předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který dnes spolu se svými náměstky navštívil Nejvyšší soud a poté zavítal také na Nejvyšší správní soud. 

Prohlášení Nejvyššího soudu k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-System

Nejvyšší soud nezavírá oči před dopady rozhodnutí, kterým jeden z jeho senátů občanskoprávního a obchodního kolegia nařídil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk, tvořenému částí klientů zkrachovalého H-Systemu, vyklidit nemovitosti ve středočeských Horoměřicích, zejména citlivě vnímá přenesení problému na jednotlivé rodiny, členy družstva, jež se ocitají ve složité sociální situaci, kterou bude nutno odpovídajícím způsobem vyřešit. Ostatně, jak je uvedeno už v samotném závěru odůvodnění rozsudku, Nejvyšší soud nepřehlíží, že tito lidé jsou sami oběťmi situace, která má svůj prvopočátek už na konci 90. let minulého století. 

Společné memorandum Nejvyššího soudu a Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice

Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší rada soudnictví Itálie dnešním podpisem společného memoranda deklarují vzájemnou podporu základním hodnotám právního státu a reformě justičního systému v České republice s cílem zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která by měla přispět k větší nezávislosti soudů. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)

Nejvyššího soud rozhodl 27. 6. 2018 v právní věci žalobce JUDr. Josefa Monsporta, jako správce konkursní podstaty úpadce H-SYSTEM, a. s. proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk o vyklizení nemovitostí, konkrétně osmi bytových domů v obci Horoměřice. Svým rozsudkem změnil dřívější rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze ve výrocích o věci samé a uložil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat předmětné domy konkursnímu správci. 

Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, a to zpravidla dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud vydává druhé číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud právě vydává druhé letošní číslo svého elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. V mnohém navazuje na číslo předešlé. Třeba tím, že představuje dalšího významného emisara českých soudů v evropských soudních institucích, nedávno zvoleného prvního místopředsedu Mezinárodního trestního soudu v Haagu JUDr. Roberta Fremra. Opět nechybí připomínka 100. výročí zřízení společného Nejvyššího soudu státu Československého, tentokrát zaměřená na těžké období II. světové války, především tragické okolnosti jednoho ze spojeneckých náletů na Brno, při kterém zahynulo v protileteckém krytu šestnáct soudců a zaměstnanců Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání matky, která zavraždila novorozence

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání dne 30. května 2018 dovolání matky, která medikamenty na konci sedmého lunárního měsíce těhotenství nejprve uměle vyvolala porod dítěte, poté narozené živé dítě zabalila do igelitové tašky a igelitových pytlů na odpadky, čímž jej udusila a v jedné z pražských ulic pohodila v polovině června roku 2015 do kontejneru. 

Soudcovská unie ČR kritizuje navrhovaný věcný záměr nové úpravy civilního procesního práva

Soudcovská unie se připojila na stranu kritiků věcného záměru nového civilního řádu soudního, který stejně jako již několikrát veřejně učinil Nejvyšší soud, označila za zastaralý a vedoucí k prodlužování soudních řízení. Stanovisko, jež zpracovalo Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní, například konstatuje, že návrh věcného záměru, který před koncem loňského roku zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti, je promarněnou šancí na moderní procesní předpis pro 21. století. 

Zavedením solárního odvodu nedošlo k porušení práva Evropské unie

Nejvyšší soud zamítl dovolání společností WIS Energo Moravský Žižkov s. r. o., a WIS Energo Kladno a. s., které se domáhaly po státu náhrady ušlého zisku z důvodu zavedení tzv. solárního odvodu. Své žaloby postavily žalobkyně na tom, že zavedením solárního odvodu došlo k porušení jejich práv, přiznaných právem Evropské unie. Dále žalobkyně odvozovaly svůj nárok od porušení obecných principů práva Evropské unie, a to principu legitimního očekávání a právní jistoty a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, ve kterých jsou právní věty zveřejňovány dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. U každé právní věty je k dispozici spisová značka řízení, v rámci kterého bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Právní věty doplněné o anotace budou i nadále zveřejňovány v záložce Rozhodovací činnost.