Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2012

Vážené dámy a pánové, v posledním letošním čísle Bulletinu zahraničního oddělení najdete aktuality z oblasti unijního práva, nedávná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie(diskriminace soudců v Maďarsku a zvláštní pravidla pro mezinárodní příslušnost podle n 

Bulletin zahraničního oddělení č. 3/2012

Vážení čtenáři, předkládáme vám právě vydané podzimní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Kromě tradičních rubrik jako jsou nové předběžné otázky či judikatura SD EU jsou tentokrát odborné příspěvky zaměřeny na nové nařízení up 

Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2012

Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, že vám můžeme představit letní vydání Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Dovolíme si upozornit na zajímavé odborné články k Listině základních práv EU, přehled nových předběžných otázek podaných Soudnímu 

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2012

Vážení čtenáři, před sebou máte nové číslo již třetího ročníku Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. V prvním letošním vydání vám přinášíme novinky přímo z „lucemburské kuchyně“ se zaměřením na nejaktuálnější rozhodnutí a probíhaj 

Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2011

Vážení čtenáři, poslední letošní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR přináší rozhovor s generální advokátkou Eleanor Sharpston, která v září přednášela na půdě Nejvyššího soudu a novinky z legislativního vývoje Evropské unie, kt 

Bulletin č. 3/2011

Vážení čtenáři, před sebou máte další číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. Podzimní vydání se v části věnované odborným příspěvkům zabývá problematikou náhrady škody – příspěvky nabízí krátké rozbory náhrady škody cestujícím  

Bulletin č. 2/2011

Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme další číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. Pozornost jsme tentokrát zaměřili na české předběžné otázky. Můžete se tak seznámit s obsahem písemných vyjádření podaných v řízení o př 

Bulletin č. 1/2011

Vážení čtenáři,  jsme potěšeni, že vám můžeme prezentovat letošní premiérové číslo bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR, kterým jsme zároveň zahájili již druhý ročník tohoto odborného periodika.  V předkládaném vydání jsme se zaměřil 

Bulletin č. 4/2010

Vážení čtenáři, v novém čísle našeho periodika najdete mimo jiné příspěvek o možnostech soudní spolupráce mezi nejvyššími soudy EU a USA a o změnách, které přinesl 14. Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Pozornost je také věnována první předběžné otázce podané NS ČR a judikatuře NS ČR s evropským prvkem. Samozřejmostí je stručný výběr judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu vám přeje pěkné čtení. 

Bulletin č. 3/2010

Letní číslo našeho bulletinu obsahuje kromě dalšího odborný článek o boji proti terorismu na poli evropského trestního práva a o spolupráci EU - USA v této oblasti. Další článek je věnován historickým a ekonomickým souvislostem vztahu mezi základními právy a svobodami, a to ve světle judikatury SD EU. Samozřejmostí jsou přehledy úředního věstníku EU a judikatury Nejvyššího soudu České republiky aplikující právo EU.