Bulletin č. 2/2010

Druhé vydání bulletinu obsahuje mimo jiné srovnávací studii k problematice předčasného ukončení leasingových smluv, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s aplikací evropského práva a rozbor přímého účinku směrnic ve vztazích mezi jednotlivci. 

Bulletin č. 1/2010

V tomto čísle nejdete mimo jiné informaci o projektu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu "Rozhodovací praxe českých obecných soudů v případech s evropským prvkem", srovnávací studii o vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely pro dobu po rozvodu, novinky, které přinesla Lisabonská smlouva pro evropskou justici a výběr z aktuální judikatury SD EU a ESLP.