8 Tz 41/2018

Konané dne :
01/16/2019
Čas :
09:30 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. Věra Kůrková
Obviněný :
obviněný F. U.
§ :
§ 269 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., v tehdy účinném znění
Text :
Předmětem jednání je stížnost pro porušení zákona podaná ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného proti pravomocnému rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci, jímž byl uznán vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., v tehdy účinném znění.