4 Tz 55/2019

Konané dne :
06/12/2019
Čas :
09:30 AM
Jednací síň :
č. dv. 128/I. poschodí budovy Nejvyššího soudu
Předseda senátu :
JUDr. František Hrabec
Soudce zpravodaj :
JUDr. Marta Ondrušová
Obviněný :
P. Č.
§ :
Text :
Předmětem jednání je projednání stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Liberci. Usnesením okresního soudu bylo rozhodnuto podle § 86 odst. 1 tr. ř. za užití § 330 odst. 1 tr. ř. tak, že obviněný vykoná trest odnětí svobody, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu.

Ministr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 86 odst. 1 tr. zákoníku, § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.